REGULAMIN PROMOCJI

1. Organizatorem promocji „Odlotowa promocja” jest Zakład Stolarski ELJOT – MEBEL Jacek                      Kapuściński z siedzibą w Ostródzie przy ul. Składowej 11, kod pocztowy 14-100, NIP: 7411403631,            REGON: 510861084

2.Termin trwania promocji: 02.10.2020 do 31.12.2020​

3.Miejsce promocji na terenie całego kraju

4.Promocja dotyczy:

 

a) wszystkich usług meblowych w asortymencie firmy, zamówionych w podanym w

     pkt. 2 okresie, których całkowita cena na umowie przekraczać będzie 10 tyś zł.

b) wszystkich usług meblowych w asortymencie firmy, zamówionych w podanym w

     pkt. 2 okresie, których całkowita cena na umowie przekraczać będzie 15 tyś zł.

c) wszystkich usług meblowych w asortymencie firmy, zamówionych w podanym w

     pkt. 2 okresie, których całkowita cena na umowie przekraczać będzie 30 tyś zł.

5. Oferta skierowana jest do wszystkich osób pełnoletnich, będących konsumentami w rozumieniu         art. 22 k.c. którzy w terminie zawartym w pkt. 2 dokonają zamówienie usług stolarskich                             zawartych w pkt. 4.

6. Uczestnik promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5, w przypadku zakupu usług o             których mowa w pkt. 4, otrzyma Voucher na lot samolotem Aeroprakt a22 w Olsztynie, którego             czas lotu wynosi:

 

a) w przypadku zawarcia umowy na usługi stolarskie o całkowitej wartości przekraczającej 10 tyś zł         – 15 minutowy lot

b) w przypadku zawarcia umowy na usługi stolarskie o całkowitej wartości przekraczającej 15 tyś zł         – 20 minutowy lot

c) w przypadku zawarcia umowy na usługi stolarskie o całkowitej wartości przekraczającej 30 tyś zł       – 30 minutowy lot

7. Voucher, o którym mowa w pkt. 6, zostanie wydany zleceniodawcy, z którym została sporządzona      umowa na usługi stolarskie po uiszczeniu przez zleceniodawcę pełnej kwoty zawartej na umowie.        Niniejszy Voucher ma formę papierową.

8. Voucher, o którym mowa w pkt. 6  jest ważny rok od czasu podpisania umowy na wykonanie usług       stolarskich, o których mowa w pkt. 4. Loty realizowane są z lotniska Olsztyn – Dajtki na                             dwuosobowym samolocie typu Aeroprakt A22, po wcześniejszym umówieniu się na min. 2 dni               przed datą odbycia lotu.

9. Realizatorem lotów jest firma „Akademia Aquafly” z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żeglarskiej 6,               kod pocztowy 10-160.

10. Firma realizująca voucher, o którym mowa w pkt. 6 ma prawo do zmiany terminu lotu, jeżeli uzna         że warunki atmosferyczne nie pozwalają na bezpieczne wykonanie usługi.

11. Osoba wykorzystująca Voucher (zleceniodawca), o którym mowa a pkt. 6 musi posiadać w dniu            lotu min. 6 lat, jednocześnie organizator lotu ma prawo do odmowy wykonania lotu z osobą                    wyznaczoną przez zleceniodawcę, jeżeli uzna że może zagrażać to bezpieczeństwu lotu.

12. Uczestnicy promocji mogą wielokrotnie brać udział w promocji, jeżeli spełnią wymagania                         zawarte w pkt. 5.

13. Wzięcie udziału w promocji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

14. Treść regulaminu dostępna jest na stronie www.eljotmebel.com.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać pisemnie poprzez skrzynkę mailową,               pod adresem eljotmebel@wp.pl

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.10.2020 r.

AquaFly_eu_logo_edited.png

współpraca z 

GOPR0076%20(1)_edited.png